Ad Top

Diễn đàn Sinh viên 5 tốt năm 2021

Nhằm tổng kết, đánh giá lại hiệu quả của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong năm học vừa qua, định hướng phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong thời gian tới; Giúp cho sinh viên trường hiểu rõ hơn về phong trào, cũng như quá trình phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; Đồng thời, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các mô hình hiệu quả trong học tập và rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong thời gian sắp tới. Ngày 28/12/2021, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức Diễn đàn Sinh viên 5 tốt năm 2021.

Chương trình diễn ra trực tuyến với sự tham dự của các diễn giả:
- Anh Huỳnh Phúc Lộc - Phó Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch HSV trường;
- Anh Lê Nguyễn Hải Đăng - Phó Chủ tịch HSV trường;
- Anh Nguyễn Hoàng Huy - Phó Chủ tịch HSV trường;
- Anh Nguyễn Văn Lợi - Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2020, Nguyễn Ủy viên BCH HSV trường;
- Anh Lê Ngọc Thái - Sao Tháng Giêng năm 2021, Ủy viên BCH HSV trường.

Diễn đàn thảo luận xoay quanh các nội dung: Tổng kết, đánh giá lại hiệu quả của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong năm học vừa qua, định hướng trong thời gian tới; Chia sẻ kinh nghiệm và quá trình phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; Giới thiệu bộ tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2021 - 2022 và Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Sinh viên 5 tốt.


Các diễn giả tại Diễn đàn Sinh viên 5 tốt năm 2021


Anh Huỳnh Phúc Lộc tổng kết, đánh giá lại hiệu quả của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong năm học vừa qua, định hướng trong thời gian tới


Anh Nguyễn Văn Lợi chia sẻ kinh nghiệm, quá trình phấn đấu đạt danh hiệu SV5T các cấp


Anh Nguyễn Hoàng Huy giới thiệu bộ tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2021 - 2022


Các nhóm thảo luận và báo cáo xoay quanh chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Sinh viên 5 tốt


Báo cáo chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí "Thể lực tốt" trong giai đoạn hiện nay


Báo cáo chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền "Sinh viên 5 tốt" trong giai đoạn hiện nay


Báo cáo chuyên đề Giải pháp nâng cao giá trị danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" 


Báo cáo chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí "Tình nguyện tốt" trong giai đoạn hiện nay


Báo cáo chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí "Hội nhập tốt" trong giai đoạn hiện nay

Hội Sinh viên Trường

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.