Hình ảnh Sinh viên 5 tốt năm học 2013-2014

Trong năm học 2013-2014, Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã công nhận 299 bạn sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Và có 18 bạn được Hội sinh viên thành phố công nhận đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Hình ảnh Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.