Ad Top

Vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2015, Đoàn khoa Thủy sản đã tổ chức buổi Hội nghị Đại biểu nửa cuối nhiệm kì 2014-2016 nhằm đánh giá lại những mặt làm được và chưa làm được của Đoàn khoa Thủy sản, đề ra phương hướng trong nửa cuối nhiệm kì 2014-2016 và thông báo kết quả kiện toàn BCH Đoàn khoa.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.