Ad Top

Nhằm bổ trợ các mảng công tác liên quan đến hoạt động Hội, hỗ trợ các kỹ năng cơ bản cho cán bộ Hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên Trà Vinh. Qua đó, giúp các bạn vững vàng hơn trong công tác Hội ở trường. Tạo điều kiện cho Ban chấp hành các Chi hội Sinh viên trực thuộc giao lưu, hợp tác và gắn kết lẫn nhau trong các hoạt động. Bên cạnh đó, giúp các Ban chấp hành tiếp cận được với các quy trình tổ chức hoạt động, kỹ năng cần thiết của người cán bộ Hội. Vì lẽ đó, BCH LCHSV Trà Vinh tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng công tác Hội năm học 2021 - 2022.

Ngày 16/01/2022 vừa qua, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức thành công lớp tập huấn công tác truyền thông với chủ đề Ứng dụng mạng xã hội trong công tác truyền thông hoạt Hội và phong trào sinh viên, với sự tham gia của hơn 300 Hội viên, sinh viên. Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội và Hội viên ưu tú, xây dựng lực lượng Cán bộ Hội vững công tác, vững chuyên môn. Qua đó, tăng cường công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp bộ Hội, phổ cập kỹ năng số đến sinh viên.

Nhằm tổng kết, đánh giá lại hiệu quả của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong năm học vừa qua, định hướng phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong thời gian tới; Giúp cho sinh viên trường hiểu rõ hơn về phong trào, cũng như quá trình phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; Đồng thời, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các mô hình hiệu quả trong học tập và rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong thời gian sắp tới. Ngày 28/12/2021, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức Diễn đàn Sinh viên 5 tốt năm 2021.

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên (LCHSV) Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2023. Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021 vừa qua, Ban Chấp hành (BCH) LCHSV Đồng Tháp đã tổ chức thành công lớp tập huấn công tác Tôi là cán bộ Hội lần 2 với sự tham gia của hơn 60 Hội viên-Sinh viên, trong đó có 100% cán bộ Hội trực thuộc LCHSV Đồng Tháp hoàn thành lớp tập huấn.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.