Tiếp nhận hồ sơ Đoàn viên sinh viên khóa 46

Thực hiện kế hoạch nhận hồ sơ nhập học Tân sinh viên khóa 46 của Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Sinh viên, Học sinh dự bị đại học tại các Khoa, Viện, Bộ môn như sau:

Việc tiếp nhận và quản lý hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Tân sinh viên, học sinh dự bị khóa 46 (gọi chung là Tân sinh viên) do Đoàn các Khoa, Viện, Bộ môn lập kế hoạch thực hiện và thông báo đến Tân sinh viên trong buổi sinh hoạt đầu khóa của đơn vị. Thông tin cơ bản về kế hoạch của các đơn vị cũng được cập nhật ở cuối bài viết này. Tân sinh viên lưu ý bảo quản kỹ hồ sơ Đoàn viên của mình để nộp theo thông báo.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt gồm: Sổ Đoàn viên, trong đó cần có đầy đủ
+ Đơn xin vào Đoàn
+ Lý lịch người xin vào Đoàn
+ Nghị quyết/ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở (Xã đoàn hoặc Đoàn trường THPT và tương đương) nơi kết nạp
+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm của BCH Chi đoàn (Đoàn viên mới kết nạp năm 2020 thì có thể chưa có nhận xét)
+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ:
-> Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp THPT/GDTX năm 2020 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển;
-> Tân sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước, thời gian không quá 03 tháng kể từ ngày Đoàn cơ sở cũ ký chuyển, vượt quá 03 tháng, tân sinh viên trở về Đoàn cơ sở cũ đề nghị xác nhận và ký chuyển mới theo đúng quy định.

Thủ tục nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn: Đoàn viên mang theo sổ Đoàn viên đến nộp theo thời gian, địa điểm đã được thông báo. Sau khi được kiểm tra đầy đủ các nội dung sẽ được nhận 01 biên nhận. Lưu ý cần giữ kỹ biên nhận này để đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý: Đoàn viên KHÔNG nộp Thẻ Đoàn viên, Sổ đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên, sổ sinh hoạt hè và các văn bản, tài liệu khác.

*** THÔNG TIN KẾ HOẠCH NHẬN HỒ SƠ ĐOÀN VIÊN CỦA ĐOÀN CÁC KHOA, VIỆN, BỘ MÔN ***

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020 (Từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi tuần)
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều: từ 14h00 đến 16h30
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học (dãy văn phòng Đoàn trường Đại Học Cần Thơ)
- Thông tin người phụ trách: Bùi Thanh Nhàn, SĐT: 0923649115; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hồ sơ Đoàn viên sẽ nộp tại buổi sinh hoạt Cố vấn học tập vào đầu năm học.
- Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hữu Tri - SĐT: 0917 477 613 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
- Địa điểm tiếp nhận: Đoàn Khoa Dự bị Dân tộc
- Thông tin người phụ trách: Nguyễn Thanh Nhã Trúc - SĐT: 0919 904 867 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Lưu ý: Đoàn viên nộp sổ đoàn về Đoàn Khoa theo lớp.
- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 30/10/2020, buổi sáng từ 8h00 - 10h30, buổi chiều từ 13h30 - 16h30.
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Kinh tế.
- Thông tin người phụ trách: Đồng chí Nguyễn Hữu Minh - SĐT: 0899 059 034 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn
- Lưu ý: Đoàn viên nộp sổ đoàn viên về BCH Chi đoàn (BCH chi đoàn sẽ được bầu trong buổi sinh hoạt với Đoàn khoa sau ngày bắt đầu học chính thức). BCH Chi đoàn lập danh sách và nộp tất cả sổ về Đoàn khoa. Đoàn khoa sẽ hướng dẫn chi tiết trong buổi sinh hoạt với Đoàn khoa.
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 19/10/2020 (trừ các ngày chủ nhật)
+ Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00
+ Buổi chiều; từ 14h00 đến 16h30
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Khoa học Chính trị (lầu 2 khoa Khoa học Chính trị)
- Thông tin người phụ trách: 
1. Thái Quốc Khiêm: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn; SĐT: 0946681614
2. Ngô Minh Miền: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn; SĐT: 0823816169

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 22/10/2020 (trừ ngày CN)
+ Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h
+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên, Khu II - trường Đại học Cần Thơ.
- Thông tin người phụ trách:
1. Nguyễn Hữu Trọng - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SĐT: 0332439056
2. Trần Trung Tín - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SĐT: 0364087737

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020.
+ Sáng: 07g30-11g00
+ Chiều: 13g30-16g00
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Môi trường & TNTN
- Thông tin người phụ trách: Ngô Thanh Hoài - SĐT: 0947242212 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thời gian tiếp nhận: Vào lúc 16 giờ 30 phút trong buổi lao động đầu khóa các ngày:
+ 14/10/2020: các lớp Ngôn ngữ Anh
+ 16/10/2020: các lớp Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Ngôn ngữ Anh chất lượng cao.
- Địa điểm tiếp nhận: tại Khoa Ngoại ngữ (Khu I, Đại học Cần Thơ, số 422, đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TPCT)
- Thông tin người phụ trách: Phan Thị Ý - SĐT: 083.663.8133 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Một số lưu ý:

+ Cùng với việc nộp sổ Đoàn, sinh viên thực hiện lao động đầu khóa và chọn BCH chi đoàn lâm thời.
+ Trường hợp chưa nộp Sổ đoàn kịp trong thời gian đã quy định hoặc bổ sung, sinh viên liên hệ nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn khoa Ngoại ngữ (Khu I, đường 30/4) trong giờ hành chính đến hết ngày 21/10/2020.

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 12/10/2020 đến 30/10/2020. (trừ ngày CN)
+ Sáng: 07g30-11g00
+ Chiều: 13g30-17g00
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Nông nghiệp E001
- Thông tin người phụ trách:
+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Gấm - SĐT: 0708469554 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ Đ/c Nguyễn Chí Dũng - SĐT 0339088311 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn
- Lưu ý: Đoàn khoa nhận sổ Đoàn theo lớp, không nhận cá nhân.

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 16/10/2020, các khung giờ cụ thể
+ Buổi sáng: 08g00 - 11g00.
+ Buổi chiều: 14g00 - 17g00.
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Sư phạm, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ.
- Thông tin người phụ trách: Mai Vũ Diệu Anh - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SĐT: 0368362060.

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 14/09/2020 đến ngày 31/10/2020 (trừ ngày thứ 7, CN)
+ Sáng từ 8h đến 11h
+ Chiều từ 14h đến 16h30
Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Thủy sản (phòng 505 tầng 5 Khoa Thủy sản)
- Thông tin người phụ trách: Lê Ngân Quỳnh SĐT: 0939.082.859 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn
- Mọi thông tin thắc mắc về Đoàn khoa xin liên hệ cô Trần Thị Mỹ Duyên - SĐT: 0918.925.505 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc anh Phan Châu Quốc Việt - SĐT: 0948.930.110 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.