Đề xuất khen thưởng hiến máu cấp trường năm 2020

Nhằm Tổng kết hoạt động hiến máu tình nguyện của trường Đại học Cần Thơ trong năm 2020; Xét tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Hiến máu tình nguyện. Đồng thời, phát động lễ hội Xuân Hồng, vận động, kêu gọi mọi người tham gia hiến máu, tạo nguồn máu dự trữ cho dịp Tết Nguyên Đán; Hưởng ứng Kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống học sinh – sinh viên 09/01/1950 – 09/01/2021. Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện trường Đại học Cần Thơ xét khen thưởng cho các cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện cụ thể như sau:
1. Đối tượng được khen thưởng: Cá nhân là giảng viên, viên chức, sinh viên, học sinh, học viên các hệ đào tạo của trường Đại học Cần Thơ
2. Điều kiện: Cá nhân đề xuất xét khen thưởng phải thỏa các điều kiện sau:
- Hiến máu tình nguyện từ 03 lần trở lên trong thời gian từ  31/12/2019  đến 15/12/2020
- Có ít nhất 01 lần hiến máu tại Đại học Cần Thơ
- Chưa từng nhận tuyên dương khen thưởng cấp trường của Ban chỉ đạo.
3. Hướng dẫn
- Bước 1: Cá nhân đề xuất chụp tất cả các giấy chứng nhận hiến máu thỏa điều kiện khen thưởng (chỉ chụp mặt trong, đầy đủ thông tin và rõ ràng).
- Bước 2: Cá nhân đề xuất điền thông tin và upload file ảnh các GCN tại đây. Khi các bạn đăng ký thành công sẽ nhận được mail phản hồi. Sau khi có kết quả bạn cũng sẽ được gửi mail thông báo.Lưu ý: Dùng mail trường để vào, nếu xảy ra lỗi hãy thử đăng xuất hết tài khoản mail rồi truy cập lại bằng mail trường.
4. Các mốc thời gian
- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo, đến hết ngày 31/12/2020
- Thời gian thông báo kết quả: 5/01/2020
- Thời gian chỉnh sửa, bổ sung thông tin: từ ngày thông báo kết quả đến ngày  10/01/2021
- Thời gian Lễ: BTC sẽ gửi email cụ thể cho từng cá nhân
5. Đối với các nhân hiến máu hơn 5 lần (không giới hạn khoảng thời gian hiến) Nếu bạn đã từng hiến máu từ 5 lần trở lên thì điền thông tin và upload file ảnh các GCN tại đây, Ban Chỉ đạo sẽ giới thiệu khen thưởng cấp cao hơn.
-------
Thông tin liên hệ: CLB Hiến máu tình nguyện khoa Công nghệ - SĐT: 0346 576 747
© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.