Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP. Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như nhận thức của mọi công dân Việt Nam nói chung và sinh viên trường Đại học Cần Thơ nói riêng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó góp phần tích cực động viên, khuyến khích sinh viên trường Đại học Cần Thơ hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.
- Tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết luật của đối tượng dự thi.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Đoàn Thanh niên và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thời gian- Đối tượng dự thi
2.1. Thời gian
- Từ 9g00 ngày 11/5/2021 đến 24g00 ngày 17/5/2021.
- Tổng kết trao giải vào lúc 17h30 ngày 18/5/2021 ở Hội trường Văn Phòng Đoàn Thanh niên Trường Đại học Cần Thơ.
2.2. Đối tượng dự thi: Tất cả học sinh, sinh viên hệ chính quy, liên thông, dự bị đang học tại trường Đại học Cần Thơ.

3. Nội dung - Hình thức thi
3.1. Nội dung thi
- Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền và trách nhiệm của cử tri…
3.2. Hình thức thi
- Sinh viên đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng: https://luatbaucuqh.ctu.edu.vn/
- Sinh viên dự thi trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 15 phút; mỗi sinh viên được dự thi tối đa 02 lần.
- Thời gian: Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 17/5/2021.
- Căn cứ theo số điểm, thời gian dự thi của thí sinh được lưu trên hệ thống của website để trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích (ưu tiên thí sinh có điểm số cao nhất, trường hợp thí sinh có điểm số trùng nhau thì xét đến thời gian dự thi nhanh hơn).

4. Giải thưởng và công nhận

4.1 Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải của cuộc thi, cụ thể như sau:
- 01 giải nhất: 500.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường;
- 01 giải nhì: 400.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường;
- 01 giải ba: 300.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường;
- 07 giải khuyến khích: 200.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường.

4.2. Cộng điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-2021 vào mục Tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động, phong trào của cấp Khoa, sự kiện chung của nhà trường đối với các sinh viên đạt kết quả từ 10 câu trả lời đúng trở lên (tính lần cao nhất).

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.