Ad Top

Đăng ký tham gia "Joint Workshop for Idea Creation TUAT-CTU 2022 (e-sports & SDGs)"

Văn phòng Đoàn Trường thông báo về việc đăng ký tham gia "Joint Workshop for Idea Creation TUAT-CTU 2022 (e-sports & SDGs)do Trường Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức cùng Trường ĐH Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo (TUAT) - Nhật Bản, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: 13:00 - 17:00, thứ tư ngày 16/03/2022.

2. Hình thức tổ chức: Sinh viên hai trường sẽ giao lưu, trao đổi ý tưởng bằng tiếng Anh thông qua nền tảng trực tuyến.

3. Điều kiện tham gia: 
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
- Quan tâm và có hiểu biết về chủ đề e-sports và SDGs.
- Thích giao lưu với sinh viên quốc tế bằng tiếng Anh

4. Quyền lợi:
- Cơ hội giao lưu, thực hành giao tiếp tiếng Anh cùng sinh viên TUAT - Nhật Bản.
- Được trao đổi, thảo luận về chủ đề e-sports và SDGs với sinh viên quốc tế.

5. Đăng ký tham gia tại đây từ nay đến hết thứ sáu, ngày 14/01/2022.
*** Phòng HTQT sẽ xét chọn, thông báo cho sinh viên và hỗ trợ việc tham gia giao lưu.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.