Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ năm 2020

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Hình thức thi
- Sinh viên đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang: https://olympicllct.ctu.edu.vn/
- Sinh viên dự thi trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 25 phút.
- Mỗi sinh viên được dự thi tối đa 02 lần/ tuần.

2. Thời gian: Từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 18/7/2020.
+ Tuần 1: Từ 6g00 ngày 28/6/2020 đến 12g00 ngày 04/7/2020.
+ Tuần 2: Từ 6g00 ngày 05/7/2020 đến 12g00 ngày 11/7/2020.
+ Tuần 3: Từ 6g00 ngày 12/7/2020 đến 12g00 ngày 18/7/2020.

3. Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên hệ chính quy, liên thông và xét tuyển thẳng đang học tập tại Trường ĐHCT.

4. Nội dung thi
- Kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung Di chúc Bác Hồ.
- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh,…
- Những kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về Biển đảo Việt Nam, về vùng đất Tây Nam Bộ, Luật An ninh mạng, Luật Thanh niên.
- Những hiểu biết chung về Trường ĐHCT; Quyết định 80-QĐ/ĐU ngày 31/5/2012 của Đảng ủy trường về Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức của sinh viên Trường ĐHCT trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những quy định, nội quy chung của Nhà trường (Quy chế ký túc xá, Quy định về nếp sống văn hoá học đường,…).

5. Giải thưởng
5.1 Giải cá nhân
- 03 thí sinh xuất sắc nhất hội thi: 500.000 đồng + Giấy khen.
- 03 giải nhất tuần: 500.000 đồng + Giấy khen.
- 03 giải nhì tuần: 400.000 đồng + Giấy khen.
- 03 giải ba tuần: 300.000 đồng + Giấy khen.

5.2 Giải tập thể
- 01 giải dành cho đơn vị có số lượng sinh viên tham gia nhiều nhất: 1.000.000 đồng.
- 01 giải dành cho đơn vị có tỷ lệ sinh viên tham gia cao nhất: 1.000.000 đồng.

6. Cộng điểm rèn luyện
Sinh viên dự thi đạt các yêu cầu sau đây sẽ được cộng điểm rèn luyện vào Điều 4 mục 1b Bảng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của học kỳ I năm học 2020-2021:
- Sinh viên đạt giải được cộng 04 điểm.
- Sinh viên tham gia được cộng 02 điểm.

7. Cộng điểm học tập
Sinh viên dự thi đạt các yêu cầu sau được phép lựa chọn một trong các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương về Khoa học chính trị đã và đang học để đăng ký cộng điểm vào kết quả học tập của học phần đó (theo thang điểm 4), cụ thể:
* Đối với sinh viên K44 trở về trước:
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (ML009).
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (ML010).
- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ML011).
- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML006).
* Đối với sinh viên K45:
- Triết học Mác – Lênin (ML014).
- Kinh tế chính trị Mác – Lênin (ML016).
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ML019).
- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML021).
* Trường hợp HSSV chưa học các học phần Khoa học chính trị nêu trên sẽ được cộng điểm tương ứng vào học phần:
- Đối với sinh viên K44 trở về trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (ML009).
- Đối với sinh viên K45: Triết học Mác – Lênin (ML014).
* Mức điểm cộng cụ thể:
- Thí sinh đạt giải xuất sắc nhất hội thi được cộng 2,5 điểm.
- Thí sinh đạt giải nhất tuần được cộng 2,0 điểm.
- Thí sinh đạt giải nhì tuần được cộng 1,5 điểm.
- Thí sinh đạt giải ba tuần được cộng 1,0 điểm.
- 100 thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (trừ các thí sinh đạt giải xuất sắc nhất hội thi, giải tuần) được cộng 0,5 điểm.
* Lưu ý:
- Sinh viên đạt nhiều điều kiện cộng điểm thưởng chỉ chọn một mức điểm cao nhất để cộng vào điểm rèn luyện và điểm học tập.
- Sinh viên đăng ký cộng điểm phải có kết quả môn học có thể sử dụng để tính vào điểm trung bình chung tích lũy được (kết quả của học phần không phải là điểm bảo lưu, M, F, I, W).

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.