Ad Top

Cộng điểm Học tập và rèn luyện cho sinh viên tham gia Hội thi Olympic các môn LLCT và TT Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ và kế hoạch và thể lệ Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2022, văn phòng Đoàn trường thông báo danh sách Sinh viên được cộng điểm học tập và rèn luyện cụ thể như sau:

1. Cộng điểm học tập: xem danh sách tại đây (109 sinh viên)
Đã gửi mail đến trực tiếp các cá nhân được cộng điểm. Hạn chót phản hồi là ngày 29/5/2022.

2. Cộng điểm rèn luyện: xem danh sách tại đây (10.408 sinh viên - nên tải về để kiểm tra, DS được sắp xếp theo Đơn vị, tên)
Cập nhật lên hệ thống đánh giá rèn luyện trước ngày 15/5/2022.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.