Ad Top

Thông báo Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long

Phát huy và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo lập văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về nghiên cứu khoa học, tạo ra diễn đàn cho sinh viên giao lưu, trao đổi và học tập, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu phát huy năng lực sáng tạo, đạt tiêu chí học tập tốt trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” các cấp

1. Thời gian: tổ chức Hội nghị dự kiến ngày 19/11/2022

2. Hình thức: Kết hợp tổ chức trực tiếp và trực tuyến

3. Thời gian nhận bài:
- Trước ngày 10/10/2022: Tác giả gửi tên bài báo và tóm tắt theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Trước ngày 17/10/2022: Tác giả gửi bài báo toàn văn (bản mềm) theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Từ ngày 20 – 27/10/2022: Hội đồng đánh giá sẽ phản biện bài viết
- Từ ngày 27/10 – 01/11/2022: Thư ký tổng hợp, phản hồi tác giả
- Ngày 01 – 05/11/2022: Biên tập kỷ yếu Hội nghị.

4. Thể lệ bài viết: (xem tại đây)

5. Quyền lợi và giải thưởng
5.1. Quyền lợi:
- Tác giả/nhóm tác giả gửi bài tham gia Hội nghị NCKH sẽ được cấp giấy Chứng nhận tham gia “Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vữ Đồng bằng sông Cửu Long” của Thành đoàn Cần Thơ cấp.
- Tác giả/nhóm tác giả được Hội đồng Khoa học phản biện chấp nhận sẽ được chọn báo cáo, đăng Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN
- Hội đồng Khoa học sẽ chọn những bài xuất sắc báo cáo oral/poster tại Hội nghị. Tác giả được chọn báo cáo sẽ được cấp giấy Chứng nhận “Báo cáo viên Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” của Thành đoàn Cần Thơ cấp + Tiền thưởng
- Tác giả/ nhóm tác giả đạt các giải thưởng trong Hội nghị sẽ tặng Bằng khen + Tiền thưởng
- Những bài viết được Hội đồng phản biện đánh giá đạt yêu cầu đăng ký yếu sẽ được công nhận tiêu chí học tập trong danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp
5.2. Cơ cấu giải thưởng
Ban Tổ chức sẽ trao ở từng lĩnh vực, cụ thể như sau:
- 01 giải nhất: Bằng khen + Tiền thưởng
- 01 giải nhì: Bằng khen + Tiền thưởng
- 01 giải ba: Bằng khen + Tiền thưởng

(Kế hoạch) và (Thông báo số 3)

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.