Ad Top

Cuộc thi “Post Covid-19 Pandemic: Moving forward together to accelerate recovery in ASEAN”

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ v/v phát động trong sinh viên tham gia cuộc thi “Post Covid-19 Pandemic: Moving forward together to accelerate recovery in ASEAN”, Ban Thường vụ Đoàn Trường thông tin đến sinh viên về cuộc thi và hình thức ghi nhận thành tích tham gia cuộc thi, như sau:

1. Cách thức nộp bài dự thi:
- Thời gian nộp bài: đến hết ngày 04/12/2022.
- Thông tin bàu dự thi: Ghi đầy đủ họ tên, ngành học, khóa, số điện thoại và mail sinh viên vào bài viết.
- Nộp bài qua đường link (xem tại đây) do Đoàn trường cung cấp để tiện trong việc ghi nhận thành tích sau này. Sau khi hết thời gian nộp bài, Đoàn trường sẽ gửi bài cho Ban Tổ chức.

2. Ghi nhận thành tích: 
- Cộng 02 điểm rèn luyện ở mục 1.b - Điều 6: Lực lượng nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao Cấp Trường: Đối với sinh viên có tham gia gửi bài dự thi đúng quy định Ban Tổ chức.
- Cộng 08 điểm rèn luyện ở mục 1.c - Điều 6: Được khen thưởng trong các hoạt động phong trào đạt giấy khen cấp trường: Đối với sinh viên đạt các giải trong cuộc thi.
- Hoàn thành tiêu chí “tham gia 01 hoạt động hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức” trong tiêu chuẩn “Hội nhập tốt” của “Sinh viên 5 tốt” cấp trường: Đối với sinh viên có tham gia gửi bài dự thi đúng quy định Ban Tổ chức.

(Thể lệ cuộc thi)

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.