Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ” năm 2023

1.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2024.

- Nhằm bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp. Đồng thời, tạo nguồn thủ lĩnh từ đoàn viên, hội viên trong các hoạt động đoàn thể với vai trò là thủ lĩnh.

- Tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, cán bộ Hội và các bạn đoàn viên, hội viên được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên.

- Phát huy tính năng động, giỏi về nghiệp vụ, biết lý luận, dám nghĩ, dám làm, biết vận dụng vào thực tiễn của thanh niên.

- Hội thi được tổ chức một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đánh giá đúng năng lực, kỹ năng của từng thí sinh.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Học sinh, Sinh viên đang học tập các hệ đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Mỗi Đoàn cơ sở và đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Trường giới thiệu ít nhất 01 Cán bộ Đoàn, cán bộ Hội đại diện đơn vị tham gia dự thi.

- Cán bộ Đoàn, Cán bộ Hội, các bạn Đoàn viên, Hội viên không do đơn vị giới thiệu có thể đăng ký dự thi theo đường link thông báo trên Website Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường.

- Thí sinh tham gia Hội thi có kết quả học tập Học kỳ 2, năm học 2022-2023 từ loại khá, rèn luyện loại tốt trở lên (đối với sinh viên); có kết quả học tập khá, hạnh kiểm tốt (đối với học sinh).

- Thí sinh đã đạt giải nhất, nhì của Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ” năm 2022 sẽ không được đăng ký tham gia Hội thi ở năm 2023.

3. NỘI DUNG THI VÀ THỂ LỆ

3.1. Đăng ký thông tin

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/8/2023.

- Hình thức đăng ký: Qua link do Ban Tổ chức cung cấp hoặc danh sách giới thiệu của Đoàn – Hội trực thuộc.

- Thí Sinh đăng ký tự do TẠI ĐÂY

3.2. Vòng 1: Bản lĩnh Thủ lĩnh

Gồm 3 nội dung thi: Thể lực, Kiến thức và Sáng kiến

Thời gian: dự kiến, ngày 20/8/2023.

* Phần 1: Thể lực

Các thí sinh tham gia vượt qua vòng kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006; theo quyết định số 53/2008/GD-BGDĐT ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên; và có điều chỉnh để phù hợp với mục đích, yêu cầu của Hội thi.

Các thí sinh phải đăng ký tham gia 02 nội dung bao gồm: Chạy ngắn (bắt buộc), nằm ngửa gập bụng hoặc bậc xa tại chỗ. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực cụ thể như sau:

Nội dung, Giới tính

Chạy ngắn 100 m(giây)

Nằm ngửa gập bụng(lần)

Bậc xa tại chỗ(cm)

Nữ

≤ 20

≥ 15

≥ 150

Nam

≤ 18

≥ 17

≥ 200

* Các thí sinh bắt buộc phải đăng ký nội dung chạy ngắn và lựa chọn một trong hai nội dung: nằm ngửa gập bụng hay bậc xa tại chỗ. Thí sinh viên hoàn thành phần kiểm tra thể lực khi 2/2 nội dung kiểm tra đạt yêu cầu trên.

* Phần 2: Kiến thức

- Nội dung: Thí sinh thực hiện 30 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chuyên môn công tác Đoàn – Hội. Gồm: Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và các văn bản liên quan đến nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội.

- Hoàn thành phần thi Kiến thức khi Thí sinh đạt số câu đúng từ 20 câu trở lên. Và được xác nhận hoàn thành 01 tiêu chí đạt thêm mục 1.3 tiêu chuẩn “Đạo đức tốt” phong trào Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2023-2024.

* Phần 3: Sáng kiến

- Nội dung: Dựa vào kiến thức và khả năng cảm nhận, quan sát của bản thân, Thí sinh đưa ra 01 sáng kiến để giải quyết 01 vấn đề hay nhiều vấn đề về phong trào Đoàn – Hội, hoạt động cộng đồng, những vấn đề mà thí sinh cho rằng giới trẻ cần phải chung tay hành động.

- Sáng kiến được đánh giá tốt được xác nhận hoàn thành 01 tiêu chí tham gia 01 hoạt động hội nhập do cấp Trường trở lên tổ chức trong tiêu chuẩn “Hội nhập tốt” phong trào Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2023-2024.

* Lưu ý:

- Thí sinh hoàn thành phần thi nào được ghi nhận thành tích ở phần thi đó. Mỗi phần thi độc lập với nhau.

- Thí sinh hoàn thành 03 phần thi sẽ được xét tham gia vòng 2. Dựa vào kết quả 03 phần thi Ban Tổ chức sẽ chọn tối đa 30 thí sinh tham gia vòng 2.

3.3. Vòng 2: Hành trình Thủ lĩnh khám phá

* Phần 1: Tập huấn kỹ năng

- 30 Thí sinh sẽ tham gia các buổi tập huấn chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động trong phong trào Đoàn – Hội: Kỹ năng nói chuyện, thuyết trình, làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí,…

- Thời gian: dự kiến ngày 26 và 27/8/2023.

* Phần 2: Thủ lĩnh hợp tác

- 30 thí sinh chia làm 06 nhóm, mỗi nhóm 05 thành viên.

- Mỗi nhóm xây dựng kế hoạch 01 hoạt động theo chủ đề của Ban Tổ chức, trình bày kế hoạch trước Ban Giám khảo và đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện.

- Sau khi nhận được sự chấp thuận hỗ trợ kinh phí của Ban Giám khảo, mỗi nhóm sẽ tiến hành thực hiện kế hoạch của nhóm.

- Thời gian: dự kiến báo cáo ngày 05 và 06/9/2023. Thời gian thực hiện kế hoạch: trong tháng 9/2023.

- Cách chấm điểm: Ban Giám khảo sẽ chấm điểm phần xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện công việc của nhóm. Từng thành viên trong nhóm sẽ chấm điểm từng cá nhân trong nhóm theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

3.4. Vòng 3: Thủ lĩnh tỏa sáng

- Mỗi nhóm xây dựng và thể hiện 01 tiết mục nghệ thuật thể hiện tài năng của các thành viên trong nhóm.

- Cách chấm điểm: Ban Giám khảo sẽ chấm điểm tiết mục.

- Cách thức trao giải: Dựa và điểm trung bình của phần 2 ở vòng 2 và vòng 3, Ban Tổ chức sẽ xét chọn giải thưởng theo nhóm. Đồng thời, trao những giải thưởng cá nhân.

5. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

5.1. Các giải thưởng

* Giải tập thể

- 01 giải Nhất                                        Giấy khen Đoàn trường + tiền thưởng

- 02 giải Nhì                                          Giấy khen Đoàn trường + tiền thưởng

- 03 giải Ba                                           Giấy khen Đoàn trường + quà thưởng

- 01 giải nhóm có tiết mục tài năng hay   Giấy khen Đoàn trường + quà thưởng

- 01 giải nhóm triển khai kế hoạch tốt      Giấy khen Đoàn trường + quà thưởng

* Giải cá nhân

- 01 giải thí sinh được yêu thích                       Giấy khen + tiền thưởng

- 01 giải thí sinh có điểm kiến thức cao nhất       Giấy khen + tiền thưởng

5.2. Khen thưởng khác

- Thí sinh đạt yêu cầu phần thi Thể lực và có điểm số ở phần thi Kiến thức đạt từ 20 điểm trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận tham gia Hội thi và cộng 03 điểm rèn luyện vào mục lực lượng nòng cốt cấp trường HK1, năm học 2023-2024.

- Thí sinh tham gia vòng 2 sẽ được cộng 05 điểm rèn luyện vào mục lực lượng nòng cốt cấp trường HK1, năm học 2023-2024.

- Thí sinh tham gia vòng 3 và được nhận giấy khen được cộng điểm rèn luyện theo quy định của Điểm rèn luyện.

5.3. Kỷ luật

Thí sinh gian lận trong các bài thi hoặc vắng thi bất cứ nội dung nào mà không thông báo lý do chính đáng cho Ban tổ chức sẽ bị tước tư cách tham gia Hội thi.

Thí sinh hoặc đơn vị tham gia kích động, phá hoại Hội thi hoặc phần thi của thí sinh khác hoặc có hình thức cổ vũ không lành mạnh sẽ bị đề xuất xét kỷ luật của Đoàn.

 

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.