Cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa Tết Trung thu Việt Nam và Hàn Quốc"

I. MỤC ĐÍCH
- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2023-2024 về việc tạo môi trường hội nhập quốc tế trong đoàn viên, thanh niên.
- Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về văn hóa Việt Nam và các nước mà Việt Nam ký kết hợp tác.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Học sinh, sinh viên đang học tập tại trường Đại học Cần Thơ.
- Lưu ý: Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia cuộc thi.

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC THI
- Sản phẩm dự thi: Infographic giới thiệu văn hóa con người, văn hóa ẩm thực, đặc sản về Trung thu của đất nước Việt Nam và đất nước Hàn Quốc. Mỗi sản phẩm dự thi chỉ giới thiệu 01 đất nước.
- Thời gian nhận sản phẩm dự thi: đến hết 24/9/2023.
- Đối tượng dự thi: cá nhân.
- Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi:
+ Tác phẩm dự thi phải được lưu bằng định dạng jpg hoặc png.
+ Độ phân giải 800px X 600px trở lên, dung lượng từ 1Mb đến 10Mb.
+ Mỗi tác phẩm phải kèm theo một bản thuyết minh, giới thiệu (không quá 200 từ) do chính tác giả thực hiện.
+ Cá nhân dự thi có thể tham gia tối đa 02 tác phẩm dự thi. (01 tác phẩm giới thiệu đất nước Việt Nam và 01 tác phẩm giới thiệu đất nước Hàn Quốc)
- Cách thức nộp sản phẩm: qua link Ban Tổ chức cung cấp.
- Quy ước thang điểm: 30% từ điểm bình chọn và 70% từ điểm Ban Giám khảo.
- Thời gian bình chọn: từ ngày 28/9/2023 đến ngày 05/10/2023.
- Bình chọn trên trang fanpage: Học Viện King Sejong Cần Thơ 1 - CTU

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp hư hỏng, thất lạc đối với các bài thi qua email hoặc gửi không đúng thời gian quy định.
- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, chưa được đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi của mình.
- Tác phẩm tham gia cuộc thi có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, quy định cuộc thi và các quy định của pháp luật. Đối với các tác phẩm đạt giải, nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy khen, người dự thi phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- Đối với các tác phẩm đạt giải, Ban tổ chức có toàn quyền trong việc sử dụng thông tin tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bản quyền vẫn thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan.
- Quy định về bình chọn:
+ Khi Ban Tổ chức nhận được bài sẽ kiểm tra thông tin sản phẩm dự thi, nếu đạt yêu cầu sẽ đăng trên trang (Fanpage) https://www.facebook.com/canthosjht và gửi đường dẫn qua email cho thí sinh vận động bình chọn.
+ Cách thức tính điểm:
. 01 lượt Like hoặc Yêu thích, Cười, Ngạc nhiên = 1 điểm
. 01 lượt Chia sẻ ở chế độ công khai = 2 điểm (Mỗi tài khoản chỉ tính một lượt chia sẻ).
. Khung điểm phần bình chọn sẽ thông báo qua email.
+ Lưu ý: Tài khoản bình chọn phải chính chủ, không chấp nhận tài khoản ảo. Các trường hợp sử dụng phần mềm thứ ba: Ban tổ chức sẽ đối chiếu với số liệu về số người tiếp cận bài viết, thời lượng xem video và lượt click vào bài viết để tính điểm.
+ Đối với tác phẩm có hình ảnh, nội dung không phù hợp với nội dung cuộc thi, Ban Tổ chức có quyền không đăng trên Fanpage và sẽ gửi mail thông tin đến thí sinh.
- Ban Giám khảo sẽ chấm điểm về quy cách, kỹ thuật và bài thuyết trình.

V. QUYỀN LỢI
1. Giải thưởng: Mỗi hình thức dự thi sẽ bao gồm các giải như sau:
* Giới thiệu đất nước Việt Nam
- 01 giải nhất: phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 1.000.000đ (Một triệu đồng) + giấy khen của Đoàn trường.
- 02 giải nhì: phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng) + giấy khen của Đoàn trường.
- 03 giải ba: : phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng) + giấy khen của Đoàn trường.
* Giới thiệu đất nước Hàn Quốc
- 01 giải nhất: phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 1.000.000đ (Một triệu đồng) + giấy khen của Đoàn trường.
- 02 giải nhì: phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng) + giấy khen của Đoàn trường.
- 03 giải ba: : phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng) + giấy khen của Đoàn trường.
2. Cộng điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024:
- Sản phẩm dự thi đúng quy định sẽ được ghi nhận cộng 01 điểm vào mục Vc. Hỗ trợ và tham gia tích cực các hoạt động chung của trường.
3. Thành tích xét “Sinh viên 5 tốt”:
- Sản phẩm dự thi đúng quy định sẽ được ghi nhận “tham gia 01 hoạt động Hội nhập do cấp trường tổ chức” trong tiêu chí “Tham gia các hoạt động, phong trào nâng cao kỹ năng Hội nhập” của tiêu chuẩn Hội nhập tốt.

 Sinh viên nộp bài dự thi: tại đây

Thông tin liên quan đến cuộc thi vui lòng liên hệ qua fanpage https://www.facebook.com/CTU.Youth.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.