Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ năm 2024

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024); Kỷ niệm 58 năm thành lập Trường Đại học Cần Thơ (31/3/1966-31/3/2024), Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2024, cụ thể như sau:

1. Hình thức thi:
- Sinh viên đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang: https://olympicllct.ctu.edu.vn/
- Sinh viên dự thi trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 25 phút.
- Mỗi sinh viên được dự thi tối đa 02 lần/ tuần.

2. Thời gian: Từ ngày 24/3/2024 đến hết ngày 20/4/2024 cụ thể như sau:
+ Tuần 1: Từ 08g00 ngày 24/3/2024 đến 22g00 ngày 30/3/2024.
+ Tuần 2: Từ 08g00 ngày 31/3/2024 đến 22g00 ngày 06/4/2024.
+ Tuần 3: Từ 08g00 ngày 07/4/2024 đến 22g00 ngày 13/4/2024.
+ Tuần 4: Từ 08g00 ngày 14/4/2024 đến 22g00 ngày 20/4/2024.

3. Đối tượng dự thi
Tất cả học sinh, sinh viên, học viên Việt Nam hệ chính quy, liên thông, dự bị đang học tập tại Trường Đại học Cần Thơ.

4. Nội dung thi
- Kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung Di chúc Bác Hồ.
- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh,…
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XII;  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ XIV và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn trường Đại học Cần Thơ lần thứ XX.
- Những kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về Biển đảo Việt Nam, về vùng đất Tây Nam Bộ, Luật An ninh mạng, Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.
- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Những hiểu biết chung về Trường ĐHCT; Quyết định 80-QĐ/ĐU ngày 31/5/2012 của Đảng ủy Trường về Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức của sinh viên Trường ĐHCT trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những quy định, nội quy chung của Nhà trường (Quy chế ký túc xá, Quy định về nếp sống văn hoá học đường,…); Nghị quyết số 45/NQ-ĐHCT ngày 14/01/2022 của Hội Đồng trường về chiến lược phát triển Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030; Nghị quyết số 51-NQ/ĐU ngày 29/4/2021 của Đảng ủy Trường về đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Trường Đại học Cần Thơ theo hướng đại học thông minh.

5. Khen thưởng
Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc nhất hội thi và các thí sinh có số điểm cao ở các tuần, cụ thể như sau:
- Giải thí sinh xuất sắc nhất hội thi: 400.000 đồng + Giấy khen/ giải
- Giải nhất tuần: 400.000 đồng + Giấy khen/ giải
- Giải nhì tuần: 300.000 đồng + Giấy khen/ giải
- Giải ba tuần: 200.000 đồng + Giấy khen/ giải

6. Cộng điểm rèn luyện
Sinh viên dự thi đạt các yêu cầu sau đây sẽ được cộng điểm rèn luyện vào học kỳ II, năm học 2023-2024 vào mục Tham gia các kỳ thi chuyên ngành, thi Olympic đối với các sinh viên đạt kết quả như sau:
- Sinh viên đạt giải ở hình thức thi cá nhân, thi tập thể được cộng 04 điểm.
- Sinh viên đạt từ 15/30 điểm trở lên khi tham gia hình thức thi cá nhân và tham gia phần thi tập thể được cộng 02 điểm.

7. Cộng điểm học tập
Sinh viên dự thi đạt các yêu cầu sau được phép lựa chọn một trong các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương về Khoa học chính trị đã và đang học (từ học kỳ II năm học 2023-2024 trở về trước) để đăng ký cộng điểm vào kết quả học tập của học phần đó (theo thang điểm 4), cụ thể:
* Đối với sinh viên khóa 44 trở về trước:
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (ML009).
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (ML010).
- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ML011).
- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML006).
* Đối với sinh viên khóa 45 trở về sau:
- Triết học Mác - Lênin (ML014) hoặc (ML015).
- Kinh tế chính trị Mác - Lênin (ML016) hoặc (ML017).
- Chủ nghĩa xã hội khoa học (ML018).
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ML019) hoặc (ML020).
- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML021).
Mức điểm cộng cụ thể:
- 03 sinh viên đạt giải xuất sắc nhất hội thi được cộng 2,5 điểm.
- Thí sinh đạt giải nhất tuần được cộng 2 điểm.
- Thí sinh đạt giải nhì tuần được cộng 1,5 điểm.
- Thí sinh đạt giải ba tuần được cộng 1,0 điểm.
- 100 thí sinh có tổng điểm số cao nhất và tổng thời gian thi ngắn nhất (trừ các thí sinh đạt giải xuất sắc nhất hội thi, giải tuần) được cộng 0,5 điểm.

* Lưu ý:
- Chỉ áp dụng cộng điểm học tập cho sinh viên đang học ngành 1.
- Sinh viên đạt nhiều điều kiện cộng điểm thưởng chỉ chọn một mức điểm cao nhất để cộng vào điểm rèn luyện và điểm học tập.
- Sinh viên đăng ký cộng điểm phải có kết quả môn học có thể sử dụng để tính vào điểm trung bình chung tích lũy được (kết quả của học phần không phải là điểm bảo lưu, M, F, I, W).

Xem chi tiết Kế hoạchThể lệ hội thi

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.