Ad Top

Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022

 

   

Trần Thị Thủy Tiên
Bí Thư

   
 

Huỳnh Phúc Lộc
Phó Bí Thư

Nguyễn Văn Pha
Phó Bí Thư

Nguyễn Phạm Anh Thi
Phó Bí Thư

 

Lê Nguyễn Hải Đăng
Ủy viên BTV

Lương Huỳnh Vũ Thanh
Ủy viên BTV

Lê Tín
Ủy viên BTV

 

Phạm Việt Truyền
Ủy viên BTV

Huỳnh Huệ Trúc
Ủy viên BTV 

         
         
         
© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.