Ad Top

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2020-2023

 

   

Huỳnh Phúc Lộc
Chủ tịch

   
 

Lê Nguyễn Hải Đăng
Phó Chủ tịch

Nguyễn Hoàng Huy
Phó Chủ tịch

Phạm Việt Truyền
Phó Chủ tịch

 

Trương Hà Vi
Ủy viên BTK

Phạm Hữu Nhân
Ủy viên BTK

Võ Đặng Uyển Nhi
Ủy viên BTK

Nguyễn Phan Ngọc Hân
Ủy viên BTK

Nguyễn Huỳnh Thu Thảo
Ủy viên BTK

         
         
         
© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.