Ad Top

Vừa qua, các Chi hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên Bạc Liêu đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2022- 2023. Qua đó, nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như là đề ra những phương hướng công tác cho nhiệm kỳ mới diễn ra tốt hơn.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.