Trong sáng ngày 09/10/2016, 3 đơn vị Chi hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã tổ chức Đại hội Chi hội sinh viên (CHSV) nhiệm kỳ 2016 – 2017. Đại hội nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên của các đơn vị. Qua đó, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2017.

Trong sáng ngày 02/10/2016, 3 đơn vị Chi hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã tổ chức Đại hội Chi hội sinh viên (CHSV) nhiệm kỳ 2016 – 2017. Đại hội nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên của các đơn vị. Qua đó, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2017.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.