Nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động của Liên chi hội sinh viên Long An trong nữa đầu nhiệm kỳ 2014-2016, sáng ngày 01-11- 2015 tại Hội trường Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ, Liên chi hội sinh viên Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên Long An giữa nhiệm kỳ 2014-2016.

Nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động của Liên chi hội sinh viên Long An trong nữa đầu nhiệm kỳ 2014-2016, sáng ngày 01-11- 2015 tại Hội trường Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ, Liên chi hội sinh viên Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên Long An giữa nhiệm kỳ 2014-2016.

Chi Hội Sinh Viên (CHSV) Mỹ Xuyên-Trần Đề là chi hội tổ chức đại hội chi hội đầu tiên nhiệm kì 2015-2016 và được xem là đại hội điểm cho toàn Liên chi, nhằm báo cáo kết quả hoạt động của chi hội trong nhiệm kì 2014-2015, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kì mới 2015-2016.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.