Ad Top

Trong tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên đã chỉ đạo Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đoàn viên nhiệm kỳ 2016 – 2017 nhằm thực hiện việc đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động, phong trào thanh niên của các chi đoàn đạt được qua một nhiệm kỳ hoạt động; và trên cơ sở đó đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

Nhằm đánh giá kết quả tổ chức công tác Hội và phong trào Sinh viên của Chi hội Sinh viên Hồng Dân nhiệm kỳ 2015 – 2016 và đề ra phương hướng cho hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ 2016 – 2017, đồng thời tạo cơ hội để họp mặt hội viên trong Chi hội với lãnh đạo Huyện nhà. Sáng ngày 09/10 vừa qua, Đại hội CHSV Hồng Dân đã được diễn ra tại phòng 212 nhà học B1.

Trong sáng ngày 09/10/2016, 3 đơn vị Chi hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã tổ chức Đại hội Chi hội sinh viên (CHSV) nhiệm kỳ 2016 – 2017. Đại hội nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên của các đơn vị. Qua đó, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2017.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.