Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2020

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet.

1. Mục đích:

- Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ.
- Góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.
- Tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông.
- Biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức cuộc thi phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khách quan, tiết kiệm.
- Bảo đảm tính lan tỏa thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tích cực tham gia dự thi.

3. Thời gian: Từ 10h00 ngày 07/9/2020 đến 9h00 ngày 28/12/2020.

4. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng VCNet.

5. Đối tượng:

Người đang có tài khoản VCNet và người đăng ký tài khoản mới VCNet, đặc biệt chú trọng đối tượng là học sinh, sinh viên (Các thành viên thuộc Ban tổ chức, Ban giám khảo và Ban thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi).

6. Cơ cấu giải thưởng:

- Đối với phần thi trắc nghiệm, mỗi tuần có các giải thưởng:
+ 01 giải Nhất: Trị giá 2.000.000 đồng
+ 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng
+ 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- Đối với các bài viết, kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao các giải:
+ 01 giải Nhất: Trị giá 10.000.000 đồng
+ 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng
+ 05 giải Ba: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

Ngoài ra, những bài viết có chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, được trả nhuận bút theo quy định.

7. Xem thêm thể lệ cuộc thi và cách đăng ký thi: tại đây

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.