Kết quả tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung từ ngày 19/10 - 26/10/2020

Những trận mưa lũ dồn dập trong thời gian qua đã gây thiệt hại rất lớn cho người dân miền Trung ruột thịt. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Ban Thường vụ Đoàn trường đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung trong toàn thể Đoàn viên, sinh viên toàn trường, từ ngày 26/10/2020.

Tính tới thời điểm hiện tại, Văn phòng Đoàn trường đã nhận được tổng số tiền quyên góp là 217.402.000 đồng (Hai trăm mười bảy triệu bốn trăm linh hai ngàn đồng). (Thông tin quyên góp chi tiết gửi file đính kèm)

Đoàn trường thông tin đến toàn thể Đoàn viên, sinh viên về việc chuyển nguồn tiền quyên góp đến đồng bào miền Trung như sau:

- Đóng góp Thành đoàn Cần Thơ: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng), cùng đoàn viên, sinh viên Thành phố Cần Thơ trao quyên góp đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ.

- Gửi Đoàn Đại học Huế: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng), nhờ Đoàn trường trao hỗ trợ cho sinh viên bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua đang học tập tại Huế.

- Gửi Đoàn Đại học Đà Nẵng: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), nhờ Đoàn trường trao hỗ trợ cho sinh viên bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua đang học tập tại Đà Nẵng.

- Đóng góp Công đoàn trường: 7.402.000đ (Bảy triệu bốn trăm linh hai ngàn đồng), cùng nhà trường quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Thông tin cụ thể về việc trao hỗ trợ tại Huế và Đà Nẵng sẽ được thông tin trên website Đoàn trường khi đơn vị tổ chức trao hỗ trợ đến sinh viên.

Đoàn trường tiếp tục nhận quyên góp đợt 2, từ ngày 10/11/2020 đến hết 16/11/2020, trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường. Rất mong các bạn đoàn viên, sinh viên sẽ tiếp tục quyên góp ủng hộ.

Ban Chấp hành Đoàn trường xin ghi nhận và trân trọng những tấm lòng của đoàn viên, sinh viên toàn trường. Mong rằng, những đóng góp nhỏ của chúng ta sẽ giúp đỡ phần nào cho những khó khăn của người dân và sinh viên miền Trung ruột thịt.

Trân trọng./.

Chi tiết thông báo xem tại: 168-TB-ĐTN-Về kết quả tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 19-26-10-2020

Chi tiết Danh sách đóng góp xem tại: DS quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 19-26-10-2020

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.