Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 377-KH/TWĐTN-TNTH ngày 27/4/2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021. Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ xin thông tin về hội thi cụ thể như sau:

1. Nội dung thi
- Kiến thức về Triết học, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, các danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên năm 2020.
- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.
- Thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2. Hình thức thi trực tuyến cá nhân: bao gồm 02 vòng
2.1. Vòng thi tuần
- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam
- Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 24h00 ngày chủ nhật trong tuần.
- Tổng cộng có 07 tuần thi từ 10/5/2021 đến 27/6/2021
+ Tuần thi thử: từ 10/5 đến 16/5/2021
+ Tuần 01: từ 17/5 đến 23/5/2021
+ Tuần 02: từ 24/5 đến 30/5/2021
+ Tuần 03: từ 31/5 đến 06/6/2021
+ Tuần 04: từ 07/6 đến 13/6/2021
+ Tuần 05: từ 14/6 đến 20/6/2021
+ Tuần 06: từ 21/6 đến 27/6/2021
- Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Mỗi thí sinh có 600 giây (10 phút) để hoàn thành bài thi. Mỗi tài khoản được dự thi không quá 5 lần/tuần. Kết quả cao nhất trong 5 lần thi là căn cứ để trao giải thưởng.

Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 250 điểm. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng. Kết quả của thí sinh dự thi được xếp hạng theo bảng thi đã đăng ký.

2.2. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc

04 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sau khi kết thúc vòng thi tuần, sẽ tham dự Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc.
- Thời gian: dự kiến ngày 10/7/2021.
- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- Gồm 02 phần thi
+ Phần thứ nhất: Kiểm tra kiến thức.
Thí sinh tham gia trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng tối đa 3 lần trước khi bắt đầu vào mỗi câu hỏi bất kỳ, cho tới khi sử dụng hết quyền. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được 10 điểm; trả lời sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng bị trừ 10 điểm. Mỗi thí sinh có 600 giây (10 phút) để hoàn thành bài thi. Điểm số tối đa phần thi này là 265 điểm.
+ Phần thứ hai:
04 thí sinh chia thành 02 cặp (bốc thăm ngẫu nhiên). Tại mỗi cặp đấu thí sinh sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề do Ban Tổ chức thông tin trước cho thí sinh. Sau khi bốc thăm thí sinh có 02 phút để chuẩn bị. Thí sinh hùng biện chủ đề cho trước trong thời gian không quá 05 phút. Thí sinh còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 thí sinh trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện. Kết thúc phần thi, Ban Giám khảo sẽ căn cứ kết quả của các thí sinh để xếp hạng chung cuộc theo từng bảng thi. Điểm xếp hạng là điểm tổng cộng của 02 phần thi.

* Những quy định chung khi thi trực tuyến
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.
- Nghiêm cấm việc để người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.
- Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.
- Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

4. Cách thức tham gia: Thí sinh tải về Apps Thanh niên Việt Nam trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành IOS) và Google Play (đối với hệ điều hành Android). Tạo tài khoản, đăng nhập theo các bước và vào mục Cuộc thi từ màn hình chính của Apps để tham gia thi.

5. Cơ cấu giải thưởng
5.1. Giải thưởng Tuần: mỗi tuần
- 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng.
- 01 giải Nhì trị giá 1.000.000 đồng.
- 01 giải Ba trị giá 500.000 đồng.

5.2. Giải chung kết xếp hạng
- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng.
- 01 giải Nhì trị giá 5.000.000 đồng.
- 01 giải Ba trị giá 3.000.000 đồng.
- 01 giải Khuyến khích trị giá 2.000.000 đồng.
Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đề xuất nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

6. Quyền lợi tham gia
6.1. Được xét hoàn thành tiêu chí đạt thêm trong tiêu chuẩn "Đạo đức tốt" của của phong trào “Sinh viên 5 tốt”
6.2. Cộng điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cụ thể như sau:
- mục Tham gia các kỳ thi chuyên ngành, thi Olympic: 02 điểm
- mục Tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động, phong trào của cấp Khoa, sự kiện chung của nhà trường: 01 điểm

Các bước xác minh việc tham gia thi:
- Bước 1: Điền đầy đủ thông tin như hình bên dưới

Cập nhật đúng thông tin theo yêu cầu

- Bước 2: Tham gia thi và chụp màn hình lại kết quả lần thi mình vừa thực hiện như hình bên dưới (mỗi tuần có 05 lần và bạn có thể bấm xem lại kết quả thi tại giao diện tuần thi)

Chụp màn hình kết quả thi để gửi minh chứng

- Bước 3: Sau khi chup hình minh chứng và các bạn gửi vào link https://forms.gle/Ti5qyjzzPgooCmsY6 (đăng nhập bằng email SV)

Lưu ý:
- Các bạn vui lòng thực hiện 3 bước trên để Đoàn trường tổng hợp danh sách.
- Đoàn trường sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn xác minh danh sách tham gia, các trường hợp gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.