Kiểm tra cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Nhằm đánh giá đánh giá kết quả về việc Cán bộ Đoàn, Đoàn viên Thanh niên được học tập, quán triệt và được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường kính nhờ các Đoàn cơ sở triển khai, vận động và tuyên truyền Cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên tham gia trả lời các câu hỏi, cụ thể như sau:

1. Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phải tham gia làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng theo đường link: https://forms.gle/b5n3BxEH2WwPEKou6

2. Cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet 16 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi trả lời hết các câu hỏi Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phải ấn nút "Gửi".

3. Thời gian: Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021.

*Đảm bảo chỉ tiêu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia trả lời.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.