Cuộc thi sáng tác Infographic về PrEP trong sinh viên Đại học Cần Thơ

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Cần Thơ; Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Infographic về PrEP trong sinh viên Đại học Cần Thơ, như sau:

1. Mục đích
- Đẩy mạnh truyền thông về PrEP đến với sinh viên toàn trường.
- Tạo sân chơi phát huy tính sáng tạo của học sinh, sinh viên và thông qua các Infographic để truyền tải những thông điệp theo chủ đề cuộc thi.

2. Đối tượng dự thi
- Các cá nhân đã và đang học tập, công tác tại trường Đại học Cần Thơ; Có thể tham gia cá nhân hoặc nhóm tối đa 03 thành viên.
- Lưu ý: Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia cuộc thi.

3. Nội dung: 
- Infographic có sử dụng logo PrEP-Uni đảm bảo 01 trong các nội dung sau đây:
- Thông tin về Dự phòng trước phơi nhiễm PrEP.
- Cổng thông tin về việc nhận PrEP miễn phí https://www.prepngay.com/
- Phòng chống HIV/AIDS, ma túy qua việc sử dụng PrEP.

4. Hình thức và tiêu chí dự thi Infographic
- Tác phẩm dự thi phải được lưu bằng định dạng jpg hoặc png.
- Độ phân giải 1920 x 1080 pixel trở lên.
- Mỗi tác phẩm phải kèm theo một bản thuyết minh, giới thiệu (không quá 200 từ) do chính tác giả, nhóm tác giả thực hiện.
- Cá nhân/nhóm dự thi có thể tham gia tối đa 03 tác phẩm dự thi.

5. Cách thức dự thi
File tác phẩm và bản thuyết minh Infographic gửi qua email Ban Phong trào Đoàn trường: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 05/9/2021 và tiêu đề thư ghi rõ: “Gửi bài dự thi cuộc thi sáng tác Infographic về PrEP trong sinh viên Đại học Cần Thơ”.
Ban tổ chức sẽ phản hồi trong vòng 03 ngày tính từ thời điểm gửi email.

6. Một số quy định chung
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp hư hỏng, thất lạc đối với các bài thi qua email hoặc gửi không đúng thời gian quy định.- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, chưa được đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi của mình.
- Tác phẩm tham gia cuộc thi có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, quy định cuộc thi và các quy định của pháp luật. Đối với các tác phẩm đạt giải, nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy khen, người dự thi phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- Đối với các tác phẩm đạt giải, Ban tổ chức có toàn quyền trong việc sử dụng thông tin tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bản quyền vẫn thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan.

7. Giải thưởng
7.1 Cơ cấu giải thưởng
Mỗi hình thức dự thi sẽ bao gồm các giải như sau:
- 01 giải nhất: 1.200.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường
- 02 giải nhì: 900.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường
- 02 giải ba: 700.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường
- 05 giải khuyến khích: 400.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường
- 05 giải bình chọn trên mạng xã hội: 400.000 đồng + giấy khen của Đoàn trường

7.2 Phương thức bình chọn trực tuyến
- Bình chọn trực tuyến trên Trang cộng đồng Facebook Đoàn TN - Hội SV Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/CTU.Youth
- Sau khi nhận tác phẩm, Ban Tổ chức sẽ rà soát và tiến hành đăng các tác phẩm dự thi đã gửi trên Fanpage và gửi đường dẫn qua email cho thí sinh vận động bình chọn bằng cách chọn “thích”, “yêu thích” hoặc “chia sẻ” ở mỗi tác phẩm.
- Đối với tác phẩm có hình ảnh, nội dung không phù hợp với nội dung cuộc thi, Ban Tổ chức có quyền không đăng trên Fanpage và sẽ gửi mail thông tin đến thí sinh.

7.3 Cộng điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 vào mục Tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động, phong trào của cấp Khoa, sự kiện chung của nhà trường đối với các sinh viên tham gia cuộc thi. (01 điểm/tác phẩm, tối đa 02 điểm)

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.