Kết quả tuần 01 Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về PrEP tại trường Đại học Cần Thơ

Sau tuần 01 đã có 2.685 sinh viên tham gia với 3.945 lượt thi, nay Ban tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả Top 05 tuần 01, cụ thể như sau:

STT HỌ TÊN MÃ SỐ NGÀNH-KHÓA ĐIỂM THỜI GIAN
1 Huỳnh Quý Khang B1906489 Kỹ thuật phần mềm K45 20 01 phút 31 giây
2 Ngô Huỳnh Ngân B1910416 Công nghệ thông tin K45 20 01 phút 51 giây
3 Đỗ Cao Minh B1906519 Kỹ thuật phần mềm K45 20 01 phút 53 giây
4 Nguyễn Trần Mỹ Duyên B1906368 Hệ thống thông tin K45 20 02 phút 11 giây
5 Hồ Chí Tâm B1803570 Kỹ thuật cơ khí K44 20 02 phút 21 giây

------------------
Ban tổ chức sẽ thông báo việc nhận giải qua Email khi có thông tin chính thức.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.