Ad Top

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về PrEP tại trường Đại học Cần Thơ năm 2022

Thực hiện kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền hàng năm; Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về PrEP tại trường Đại học Cần Thơ. Cụ thể như sau:

1. Mục đích – Yêu Cầu
- Tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ trẻ, học sinh sinh viên về hiểm họa, tính chất phức tạp của HIV/AIDS cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, Thành phố Cần Thơ và Nhà trường.
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục phòng chống HIV/AIDS và truyền thông về PrEP cho học sinh, sinh viên.

2. Thời gian, địa điểm và đối tượng tham gia
- Thời gian:
Từ ngày 22/9/2022 đến ngày 28/9/2022.
- Địa điểm: Khu II, trường Đại học Cần Thơ.
- Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường.

3. Nội dung
- Kiến thức về PrEP, dự án Safe-Uni;
- Tình hình về phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4. Hình thức thi
- Thi trắc nghiệm trực tuyến tại website: (xem tại đây)
- Diễn ra từ ngày 22/9/2022 đến ngày 28/9/2022.
- Sinh viên dự thi trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet 20 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 15 phút. Mỗi sinh viên dự thi tối đa 02 lần.
- Căn cứ theo số điểm, thời gian dự thi của sinh viên để xếp hạng, trao giải gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 5 giải khuyến khích.

5. Giải thưởng
- 01 giải nhất: Giấy khen và tiền thưởng 700.000đ
- 02 giải nhì: Giấy khen và tiền thưởng 500.000đ
- 02 giải ba: Giấy khen và tiền thưởng 400.000đ
- 05 giải khuyến khích: Giấy khen và tiền thưởng 300.000đ/ giải

6. Cộng điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 vào mục Tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động, phong trào của cấp Khoa, sự kiện chung của nhà trường đối với các sinh viên đạt kết quả từ 10 câu trả lời đúng trở lên (tính lần cao nhất): tham gia 01 lần được 01 điểm, tối đa được 02 điểm

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.