Ad Top

Vận động sinh viên tham gia Hội thi tiếng hát năm 2022

Để khuyến khích sinh viên trường tích cực tham gia Hội thi và góp phần vào sự phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật của Trường Đại học Cần Thơ, Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin một số vấn đề liên quan Hội thi và về việc cộng điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Cộng 02 điểm rèn luyện ở mục 1.b - Điều 6: Lực lượng nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao Cấp Trường: Đối với các cá nhân có tên trong danh sách tham gia thi hát tập thể bài “Tiến quân ca”.

2. Cộng điểm rèn luyện ở mục 1.c - Điều 6: Được khen thưởng trong các hoạt động phong trào:
- Cộng ở mức Giấy khen cấp trường (08 điểm) đối với sinh viên tham gia phần thi cá nhân đạt giấy khen của Hội thi.
- Cộng ở mức Giấy khen cấp trường (06 điểm) đối với những cá nhân có tên trong danh sách của tập thể nhóm, lớp (Múa dân gian, Nhảy hiện đại, Tốp ca, Quốc ca) đạt giấy khen của Hội thi.
- Cộng ở mức Giấy khen cấp trường (04 điểm) đối với những cá nhân có tên trong danh sách của tập thể nhóm, lớp tham gia phần thi hát tập thể Quốc ca được vào vòng 2.
- Cộng ở mức Giấy khen cấp trường (02 điểm) đối với những cá nhân có tên trong danh sách của tập thể nhóm, lớp (Múa dân gian, Nhảy hiện đại, Tốp ca, Quốc ca) được vào vòng 2 và đối với các sinh viên tham gia phần thi cá nhân được vào vòng 2.

3. Sinh viên tham gia Hội thi được cộng 01 điểm rèn luyện/ phần thi ở mục 2.c - Điều 8: mục Tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động, phong trào của cấp Khoa, sự kiện chung của nhà trường. Lưu ý: Cộng tối đa 03 điểm/ sinh viên.

Chi tiết (xem tại đây)

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.