Ad Top

Hội thi "Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ" lần thứ 30 năm 2022

Căn cứ tình hình thực tiễn và nguồn kinh phí tài trợ cho Hội thi “Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ”, lần thứ 30 – Năm 2022, Ban Tổ chức hội thi thông báo một số nội dung thay đổi như sau:

1. Tăng tiền thưởng cho các giải thưởng:
Tất cả giải thưởng theo thông báo số 3177/TB-ĐHCT ngày 10/10/2022 sẽ được tăng tiền thưởng gấp đôi. Và tùy vào nguồn vận động tài trợ, Ban Tổ chức sẽ cân đối tăng thêm nếu nguồn tài trợ tăng thêm.

2. Thay đổi phần thi hát tập thể bài hát “Tiến quân ca”: ở phần đối tượng dự thi theo lớp sinh viên như sau:
- Đối với những lớp sinh viên có trên 30 sinh viên thì mỗi lớp thành lập đội thi có từ 30 thành viên trở lên.
- Đối với những lớp sinh viên có dưới 30 sinh viên thì (1) có thể liên kết các lớp với nhau thành một đội có từ 30 thành viên trở lên; hoặc (2) thành lập đội thi có số thành viên từ 90% tổng số sinh viên của lớp.

3. Đoàn Thanh niên quan tâm thành tích, điểm rèn luyện cho sinh viên và lớp sinh viên tham gia Hội thi.

Chi tiết (xem tại đây)

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.