Ad Top

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Nhằm tập hợp lực lượng các nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ và xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ trong khối các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng nói riêng và trên cả nước nói chung, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng tổ chức Hôi thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học vùng mở rộng lần thứ II. Ban tổ chức Hội thảo kính mời quý nhà khoa học trẻ viết bài tham luận Hội thảo, cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG:
- Sinh viên, học viên, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc; cán bộ, trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ thuộc các trường, trung tâm, viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài.
- Độ tuổi dưới 40.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:
- Thời gian dự kiến: tháng 9-10/2023;
- Địa điểm: thành phố Đà Nẵng.

3. CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO
Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khuyến khích các nghiên cứu liên quan đến:
- Phát triển bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn;
- Chuyển đổi số trong quản lý, phát triển kinh tế xã hội;
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh.

4. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI GỬI BÀI THAM GIA CÔNG BỐ VÀ BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO
- Tất cả tác giả/nhóm tác giả có báo cáo tham luận tại Hội thảo đều được cấp giấy chứng nhận đã gửi bài tham luận hội thảo từ Ban tổ chức.
- Tất cả báo cáo tham luận đều được đăng trên kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN.
- Các bài báo gửi tham dự được Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đạt chất lượng tốt sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (thuộc danh mục ACI).

5. THỂ LỆ BÀI VIẾT VÀ THAM GIA HỘI THẢO
5.1. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt.
5.2. Hình thức bài viết theo quy định của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng: (xem tại đây)
- Quý Nhà khoa học truy cập đường dẫn: (xem tại đây) để tải mẫu bài viết quy định của Hội thảo và Tạp chí.
5.3. Thời hạn nhận bài viết: Hạn cuối gửi bài trước ngày 15/06/2023.
5.4. Địa chỉ gửi bài viết: Thông qua hệ thống của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng: (xem tại đây)
5.5. Phí tham dự Hội thảo: Miễn phí.

6. THÔNG TIN LIÊN LẠC
Để có thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, Quý đại biểu vui lòng liên hệ:
Nguyễn Thành Đạt – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng: 0986103302, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Đỗ Lê Hưng Toàn – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng: 0906180814, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hướng dẫn tác giả gửi bài báo trên hệ thống tạp chí (dành cho hội thảo): (Xem tại đây)

Chi tiết hội thảo (xem tại đây)

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.