Ad Top

Mời tham gia viết bài Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo - Dưới góc nhìn của người học”

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần Thơ (31/3/1966 – 31/3/2023). Nhằm nắm bắt kịp thời nhu cầu của người học để tiếp tục phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong công tác đào tạo. Đồng thời, cải thiện môi trường học tập và cải tiến chất lượng hỗ trợ, tư vấn và phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Đối tượng tham gia: Cựu sinh viên, sinh viên theo học các hệ đào tạo của nhà trường.
2. Thời gian tiếp nhận bài tham luận: đến hết ngày 12/3/2023.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo:
- Thời gian: (dự kiến) lúc 14g00 ngày 19/3/2023.
- Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ.

II. NỘI DUNG
1. Hình thức đóng góp ý kiến:
- Bài viết trao đổi về các vấn đề ưu và nhược điểm trong công tác đào tạo của nhà trường. Có thể đề xuất ý kiến hoặc kiến nghị với lãnh đạo nhà trường để thay đổi và cải tiến phù hợp với nhu cầu người học.
- Bài viết nộp qua đường link Ban tổ chức cung cấp: (xem tại đây)
- Sau khi tổng hợp bài viết, Ban tổ chức sẽ mời các tác giả phát biểu ý kiến tại Hội thảo hoặc tổng hợp ý kiến báo cáo trong hội thảo.
2. Nội dung đóng góp ý kiến: có thể trao đổi một hoặc các vấn đề sau trong cùng một bài viết:
- Tinh thần, thái độ và trách nhiệm của người học: chọn lựa ngành, đam mê khoa học, thích thú nghiên cứu, tính tự học, làm việc nhóm,…
- Chương trình đào tạo: cấu trúc chương trình, nội dung học phần, học phần ngoại ngữ,…
- Đối với giảng viên: Tinh thần trách nhiệm, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học phần,…
- Đối với Cố vấn học tập: Tinh thần trách nhiệm, tiếp xúc, tư vấn,…
- Văn hóa ứng cử trong nhà trường: Thái độ tiếp xúc, hỗ trợ người học của viên chức Phòng/ Ban chức năng.
- Tài liệu học tập: hệ thống thư viện, tài liệu học tập, tài liệu số, bài giảng,…
- Công cụ hỗ trợ người học: Ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống internet, hệ thống đăng ký học phần, hệ thống đăng ký các dịch vụ phục vụ người học (ký túc xá, tốt nghiệp, mượn phòng, app,…), hệ thống sân tập thể dục – thể thao, hệ thống hội trường phục vụ văn hóa – văn nghệ, điều kiện Phòng thí nghiệm/ thực hành, phòng học, Ký túc xá,…
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học: dịch vụ ăn uống, dịch vụ giữ xe, dịch vụ chăm sóc sức khỏe người học.
- Hoạt động hỗ trợ và tư vấn: Tư vấn học tập, chuyển ngành, sức khỏe,…
3. Quy định bài viết:
- Bài viết phải đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Time New Roman, tối đa 04 trang (Template).
- Nội dung bài viết trong sáng, công tâm, lịch sự, mang tính xây dựng, đề xuất giải pháp.
- Ban tổ chức sẽ đánh giá và lực chọn bài để báo cáo trong Hội thảo.
- Mẫu lấy ý kiến: (xem tại đây)

II. QUYỀN LỢI
- Nội dung bài viết là những ý kiến đóng góp của người học sẽ giúp nhà trường nhận thấy được thực trạng, mong muốn, nhu cầu của người học đối với nhà trường, từ đó sẽ tìm giải pháp và cải thiện cho phù hợp với quy định và đáp ứng nhu cầu người học. Đồng thời, giúp người học trải nghiệm viết bài tham luận tham gia Hội thảo.
- Đối với sinh viên đang học, nhằm khích lệ và cảm ơn những ý kiến đóng góp, sinh viên tham gia góp ý sẽ được cộng điểm rèn luyện trong học kỳ 2, năm học 2022-2023.
+ Có viết bài tham gia đúng với yêu cầu Ban tổ chức sẽ được cộng 02 điểm vào mục III.b.1 Lực lượng nồng cốt trong các phong trào cấp trường.
+ Bài viết đạt yêu cầu và tác giả được mời tham dự Hội thảo sẽ được cộng 05 điểm vào mục III.b.1 Lực lượng nồng cốt trong các phong trào cấp trường.
- Khen thưởng: Đối với cựu sinh viên và sinh viên có những ý kiến phản ánh hoặc góp ý được đánh giá cao, góp phần xây dựng nhà trường sẽ được nhận tiền thưởng 300.000đ/ bài.

Kế hoạch chi tiết: (xem tại đây)

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.