Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2022-2023

Căn cứ quyết định số 122/QĐ-HSV ngày 11 tháng 11 năm 2022 của BCH Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2022-2023; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng xét chọn: Sinh viên hệ chính quy trường Đại học Cần Thơ (xét kết quả học tập và rèn luyện năm học 2022-2023).

2. Tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt các cấp: xem tại đây https://yu.ctu.edu.vn/thong-bao/1971-tc-sv5t-ct-2022-2023.html

3. Các bước nộp hồ sơ Sinh viên 5 tốt cấp trường: Đăng ký online và nộp file minh chứng tại đây đến hết ngày 30/8/2023. https://forms.gle/YzeLspYQXptWBjYY8

Lưu ý: File minh chứng vui lòng gửi bằng định dạng pdf hoặc image (jpg, png,...)

4. Dự kiến sẽ trao tặng cấp trường: Trong lễ kỷ niệm 09/01/2024.

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường là cơ sở để Hội Sinh viên trường chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố và Trung ương, đồng thời là cơ sở xét chọn giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm học 2022-2023, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đến hội viên, sinh viên để đảm bảo việc bình chọn đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.

__________

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ giải đáp:

- Cấp trường: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.SV5T

- Trường Kinh tế: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.dtn.kt

- Trường Bách Khoa: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.dtn.bk

- Trường Nông nghiệp: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.dtn.nn

- Khoa KH Xã hội & Nhân văn: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.dtn.khxhnv

- Khoa Phát triển nông thôn: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.dtn.ptnt

-  Khoa Khoa học chính trị: email https://www.facebook.com/CTU.dtn.ptnt hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.dtn.khct

- Khoa Luật:  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.dtn.luat

-  Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc fanpage https://www.facebook.com/CTU.dtn.mttntn

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.