Đoàn trường Đại học Cần Thơ nhận cờ thi đua dẫn đầu năm học 2022-2023

Ngày 5/9/2023, tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2022-2023 và triển khai công tác năm học 2023-2024 do Thành đoàn Cần Thơ và Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Cần Thơ tổ chức, các cấp bộ Đoàn – Hội Trường Đại học Cần Thơ đã nhận được nhiều khen thưởng các cấp.

Trong đó, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cần Thơ được nhận bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Cần Thơ vinh dự được nhận cờ thi đua dẫn đầu khối các trường đại học năm học 2022-2023. Đây là lần thứ 3 liên tiếp (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) Đoàn trường được nhận cờ thi đua Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ Ban Chấp hành Thành đoàn Cần Thơ.

 
Ban truyền thông Đoàn trường Đại học Cần Thơ

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.