Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm học 2020-2021

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Phong trào "Sinh viên 5 tốt" là một cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt - Đạo đức tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt - Thể lực tốt”. Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Xem tiêu chí xét chọn Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm học 2020-2021 đã ban hành: tại đây.

2. Thời gian nộp minh chứng: đến hết ngày 16/10/2021.

3. Đăng ký và nộp minh chứng: tại đây.

4. Lưu ý: 
- Tất cả các thành tích đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố được tính trong khoảng thời gian của năm học được xét trao danh hiệu, từ 01/8/2020 đến 31/10/2021.
- Mỗi cá nhân chỉ được gửi 01 lần, nên bạn hãy chuẩn bị kỹ trước khi gửi.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.