Giải chạy Running For Youth năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 280-KH/TĐTN-TTNTH ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ về việc tổ chức Giải chạy Running For Youth năm 2022; Để khuyến khích sinh viên trường tham gia Giải chạy, Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin một số vấn đề liên quan giải chạy như sau:

1. Đối tượng: Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Cần Thơ

2. Thời gian: Từ ngày 20/11/2021 đến ngày 20/12/2021. Chia làm 03 chặng:
+ Chặng 01: Khởi động (từ 20/11 đến 29/11/2021)
+ Chặng 02: Tăng tốc (từ 30/11 đến 09/12/2021)
+ Chặng 03: Về đích (từ 10/12 đến 20/12/2021)

3. Hình thức: Chạy trực tuyến trên ứng dụng STRAVA hoặc GRAMIN qua 04 bước sau:

- Bước 01: Đăng ký tham gia giải chạy
+ Đăng ký qua Form https://forms.gle/MQsgeKMJjcLs6Xrh9
+ Nhập thông tin theo yêu cầu (đăng ký bằng email sinh viên, đơn vị chọn trường Đại học Cần Thơ)
+ Ban Tổ chức sẽ gửi Mã đăng ký qua email trong tối đa 03 ngày.

***Các trường hợp không có sim Viettel: Ban Tổ chức sẽ tặng 01 sim Viettel miễn phí khi đăng ký tham gia.

- Bước 02: Đăng ký tham gia Challenge
+ Truy cập link https://challenge.vn/event/running-for-youth-1627
+ Chọn “Đăng ký” và thực hiện nhập thông tin.
+ Chọn “Team” (Đơn vị) và nhập Mã đăng ký của Ban Tổ chức đã cung cấp qua email.
+ Chọn “Đăng ký tham gia”

- Bước 03: Tải ứng dụng STRAVA hoặc GRAMIN để thực hiện giải chạy.

- Bước 04: Tham gia giải chạy
+ Mở 3G hoặc 4G khi tham gia chạy để hệ thống lưu kết quả
+ Xem kết quả tại https://challenge.vn/event/running-for-youth-1627/post

4. Quyền lợi cá nhân: Khi Sinh viên tham gia và hoàn thành cự ly tối thiểu 20 km trong 04 tuần (đối với nam và nữ).

4.1 Cộng điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022:
- Điều 6. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (Cấp Khoa và tương đương, Trường - 6.1.b.2): 05 điểm.

4.2 Được cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” cấp thành phố năm 2022 để xét hoàn thành tiêu chuẩn "Thể lực tốt" của phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

5. Giải thưởng cá nhân: Mỗi bảng đấu nam/nữ sẽ có cơ cấu giải như sau:

- Theo chặng:
+ 01 giải nhất: Giấy chứng nhận và tiền thưởng
+ 01 giải nhì: Giấy chứng nhận và tiền thưởng
+ 01 giải ba: Giấy chứng nhận và tiền thưởng

- Theo toàn gỉải
+ 01 giải nhất: Bằng khen và tiền thưởng
+ 01 giải nhì: Bằng khen và tiền thưởng
+ 02 giải ba: Bằng khen và tiền thưởng
+ 06 giải khuyến khích: Bằng khen và tiền thưởng

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.