Ad Top

Tuyển Cộng tác viên Ban Truyền thông Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ

Nhằm tìm kiếm lực lượng tiềm năng trong công tác truyền thông của Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo tuyển Cộng tác viên Ban Truyền thông như sau:

1. Nhiệm vụ và quyền lợi:
1.1 Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch truyền thông và tham gia công tác truyền thông cho các chương trình, hoạt động.
- Triển khai các hoạt động truyền thông trên nhiều phương tiện truyền thông (website, Facebook, Tiktok...).
- Phát triển đa dạng nội dung, hình thức, kênh truyền thông Đoàn – Hội.

1.2 Quyền lợi:
- Được tham gia tổ chức các hoạt động do Hội Sinh viên Trường tổ chức.
- Được tập huấn các kỹ năng về công tác truyền thông hoạt động.
- Có cơ hội được trau dồi các kỹ năng Hội.
- Được cộng điểm rèn luyện khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

2. Ban Truyền thông đang cần tuyển cộng tác viên cho các Tiểu ban:
- Tiểu ban Kỹ thuật.
- Tiểu ban Thông tin.
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ từng tiểu ban được nêu trong biểu mẫu đăng ký ở mục 3.

3. Thông tin ứng tuyển:
- Đăng ký: (xem tại đây)
- Thời gian đăng ký: từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 31/7/2022.
- Thời gian phỏng vấn: sẽ thông báo qua email.

4. Thông tin liên hệ:
Anh Nguyễn Xuân Vinh – UV. BCH Hội Sinh viên trường.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SĐT/Zalo: 0838717019.

Ban Truyền thông Hội Sinh viên trường

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.